بازار کنترل دسترسی درصنعت امنیت با رشد وسیعی روبرو می‌شود

نرخ رشد بالا

کسب و کار در حوزه کنترل دسترسی در طول ده سال گذشته به صورت کامل تغییر یافته و از میزان رشد نه چندان مناسب و تجارت محافظه کارانه به پیشرفت های بسیار و تثبیت موقعیت با رشد فروش رسیده است. صنعت کنترل دسترسی با توجه به نیازهای افراد در زنجیرهی خدماتی عرضه ی کالاها تغییر یافته و در نتیجه بازار جهانی برای محصولات و نرم افزارهای این صنعت در سال 2016، به میزان 83/6 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال 2015 مقدار 10 درصد رشد داشته است.

در دو سال اخیر، کنترل دسترسی رشد بسیار بالاتری در مقایسه با حوزه های دیگر داشته و به نظر میرسد که این حالت را در سال 2017 نیز حفظ نماید. در مورد این صنعت پیش بینی میشود که با رشد مرکب سالیانه 23/11 درصدی تا سال 2021 میزان فروش این صنعت در هر سال به 56/11 میلیارد دلار برسد. این میزان رشد با سیستم های کنترل دسترسی، ریدرهای زیست سنجی و سیستمهای مدیریت هویت، سیستم های قفل بی سیم و نفوذ سیستم های شبکه ای IP به دست می آید. البته با تمام این ها، این صنعت همچنان بسیار کوچکتر از صنعت نظارت تصویری خواهد بود، اما صنعت میتواند خطر پیشرفت ها و قبول چالش های استفاده از فناوری های جدید را به جان بخرد، البته هر روزه درخواست برای فناوری های جدید تر افزایش می یابد. با این وجود، آینده روشن است، چرا که انتظار می رود برخی از تغییرات تجاری و فناوری بسیار بزرگ در این بخش اتفاق بیفتد و باعث رشد صنعت گردد.

حفظ سرعت رشد

هر قدر این صنعت به سمت شبکه ای و IP شدن پیش میرود و روابطش با زیست سنجی و مدیریت هویت افراد بیشتر میگردد، کارشناسان در مورد این صنعت اطمینان بیشتری پیدا می کنند. این روندها عوامل محرک بسیار قدرتمندی هستند که میزان سرعت رشد دو سال گذشته را حفظ می نمایند. اما این امکان نیز وجود دارد که برخی از تولیدکنندگان تجهیزات کنترل دسترسی نسبت به تجهیزات خود اقناع پیدا کنند و از باز گذاشتن ساختارهای خود امتناع نمایند. در ماه مارچ سال 2014، مؤسسه ONVIF اعلام کرد که آخرین نسخه از C Profile را عرضه کرده که قابلیت کارکرد واسط های جهانی C Profile را وارد حوزه ی کنترل دسترسی فیزیکی می نماید. استانداردهای ONVIF به صورت موفقیت آمیزی در صنعت نظارت تصویری معرفی شده است. بالدوین گیسالسون برن، عضو هیئت مدیره گروه تحقیقاتی C Profile در ONVIF گفت: یکپارچه سازی میان سیستمهای کنترل دسترسی فیزیکی مبتنی بر IP و سیستم نظارت تصویری در بازار، امروزه دیگر یک امر تجملی به حساب نمی آید و به یک مؤلفه ضروری برای کاربران مختلف تبدیل شده است. با C Profile، کاربران میتوانند بدون الزام به یکپارچه سازی میان تولیدکنندگان، محصولات C Profile را یکپارچه نمایند.

ترکیب IP و سیستم‌هایی با ساختار باز

اما در این میان چیزی که بسیاری از تولیدکنندگان سیستمهای کنترل دسترسی را نگران ساخته آن است که هرقدر بازار به آرامی بازتر از قبل و رقابتتر گردد، تجارت و کسب و کار آنها محافظت خود را از دست میدهد. در حالی که، ONVIF تبدیل به نیرویی قدرتمند در صنعت نظارت تصویری شده و از سوی تولیدکنندگان تجهیزات این صنعت مورد استقبال قرار گرفته، بایستی به همان میزان از سوی تولیدکنندگان تجهیزات کنترل دسترسی نیز مورد پذیرش قرار گیرد. در اینجا تولیدکنندگان ترجیح میدهند که سیستم هایشان اختصاصی و جزیره ای باشند. این امر خبر خوبی نیست، چرا که رشد مداوم سیستمهای اختصاصی سنتی به معنای باقی ماندن محدودیت، سرورهای متمرکز با کابلکشی های پرهزینه و پیچیده و همین طور گزینه های محدود برای یکپارچه سازی و قابلیت گسترش دادن میباشد. ترکیب IP و سیستمهای ساختار باز باعث ایجاد شدن فرصتهای بیشتر برای صنعت و کسب و کار کنترل دسترسی در صنعت حفاظت فیزیکی میگردد، اما این امر شامل کمپانی هایی نمی شود که همچنان اصرار به تولید سیستم های اختصاصی با ساختارهایی بسته دارند

توسعه مداوم محصولات

به دست آوردن تجارت بیشتر در این محیط رقابتی تر از گذشته میشود و نیازمند توسعه مداوم محصولات است. این امر برای حفظ میزان رشد کنونی امری لازم به شمار میرود. سرعت تغییرات افزایش می یابد، اما در این بازار بر خلاف صنعت نظارت تصویری احتیاط بیشتری مشاهده میگردد و همچنان خللی در عرضه ی محصولات ارزان قیمت برخی از تولیدکنندگان مشاهده نمیشود (هرچند که برخی موارد نشان دهنده ی این امر در چند ماه گذشته مشاهده شده است.) نصب کنندگان و یکپارچه سازان سیستمی توجه بیشتری به توسعه تجارت کنترل دسترسی کرده اند و این صنعت سودآوری بیشتری داشته و دارای ثبات شده و در حال حاضر دورنمای رشد بهتری برای آن قابل تصویر است و اختلال کمتری در این صنعت در مقایسه با نظارت تصویری ایجاد خواهد شد. انتظار از این سیستم است که راهکارها بیشتر به سمت ساختارهای باز حرکت کنند.

منبع: دنیای حفاظت