اعلام 50 شرکت برتر صنعت حفاظت الکترونیک

شرکت ندپ در رتبه بندی سال 2016 مجله A&S با یک پله ارتقا نسبت به سال گذشته، حائز رتبه 15 گردید.

به گزارش دنیای حفاظت، فهرست 50 شرکت برتر سال 2016 صنعت حفاظت بر اساس میزان فروش این شرکت ها در سال 2015 توسط a&s ، یکی از مجلات معتبر صنعت حفاظت منتشر گردید. هر ساله تیم تحریریه مجله a&s داده های مالی سالیانه شرکت های مختلف صنعت حفاظت را جمع آوری می نماید که بر این اساس بیشترین میزان سهم بازار شرکت های مختلف در بازار جهانی مشخص می گردد. اولین فهرست 50 شرکت برتر توسط a&s در سال 2003 منتشر شد. این گزارش نشان می دهد که بازار سیستم های امنیتی و حفاظتی و تولیدکنندگان آن با چه تغییراتی روبرو بوده و همین طور با چه فراز و نشیب هایی دست و پنجه نرم کرده است.
مجله a&s توصیه کرده که مشتریان و سازمان های مختلف تنها به رتبه بندی این فهرست توجه نکنند، بلکه به جستجو و یافتن دلایل موفقیت شرکت ها در رسیدن به این فهرست بپردازند.

تغییرات رده بندی 50 شرکت برتر صنعت حفاظت در سال 2016 نسبت به سال قبل

فهرست پنجاه شرکت برتر سال 2016 صنعت حفاظت از نظر میزان فروش در سال 2015 توسط مجله a&s منتشر شد. به گزارش دنیای حفاظت، بر این اساس، امسال کمپانی Hikvision توانست با یک پله صعود به رتبه اول این جدول دست یابد و کمپانی Honeywell به رتبه دوم تنزل پیدا کرد. کمپانی Bosch Security Systems با حفظ جایگاه خود همچنان در رتبه سوم باقی مانده، اما کمپانی Dahua که سال گذشته در جایگاه پنجم قرار داشت، امسال توانسته جایگاه شرکت فرانسوی SAFRAN IDENTITY & SECURITY را در مقام چهارم بگیرد و شرکت فرانسوی مذکور به رتبه پنجم تنزل داشته است. کمپانی ASSA ABLOY نیز توانست با حفظ مرتبه ی خود در رتبه ششم باقی بماند. کمپانی Axis که سال گذشته در رتبه دهم قرار داشت، امسال با دو رتبه پیشرفت به مقام هشتم رسیده است. کمپانی Mobotix نیز با حفظ جایگاه خود نسبت به سال گذشته همچنان در رتبه 25 جدول قرار گرفت. کمپانی IDIS کره نیز موفقیت خوبی داشته و در حالی که سال گذشته در رتبه 22 قرار داشت، امسال توانسته با پنج پله صعود به مقام 17 برسد. از دیگر تغییرات این فهرست می توان به مقام Milestone اشاره کرد. در حالی که این شرکت سال گذشته، در مقام 29 قرار داشت، امسال توانسته با افزایش فروش محصولات خود به رتبه 23 برسد. کمپانی Geutebrueck نیز با حفظ جایگاه خود توانسته امسال نیز در رتبه 30 این فهرست باقی بماند. کمپانی AXXONSOFT نیز که سال گذشته در این فهرست قرار نداشت، امسال توانسته به رتبه 50 این فهرست برسد. در این فهرست، تغییرات دیگری نیز قابل مشاهده می باشد.

لیست 50 شرکت برتر سال 2016