کنترل تردد افراد به شکل نامحسوس

استفاده از سیستمهای کنترل تردد در بسیاری از سازمانها متداول شده است. متداول است که افراد برای ورود یا خروج از درها، باید کارت خود را به ریدری که در کنار در نصب شده است نشان بدهند و چنان‌چه کارت آن‌ها مجاز باشد، اجازه تردد را خواهند داشت. همین فرآیند میتواند با ریدرهای بیومتریک مانند ریدرهای اثر انگشت رخ بدهد و تنها افرادی مجاز به تردد هستند که کارت یا اثر انگشت آن‌ها مجاز باشد. در کنار امنیت بیشتری که این روش فراهم میکند، سهولت کمتری برای تردد افراد ایجاد میکند چرا که هر فرد باید کارت مخصوص به خود را به ریدر نشان بدهد. ریدر ممکن است روی گیتهای سه پره یا شیشهای (مشابه مترو) نصب گردد، و در این صورت نیز افراد باید کارت خود را برای عبور از گیت، نشان دهند.

بسیاری از سازمانها علاقه دارند از سیستمهای کنترل تردد استفاده نمایند؛ اما در عین حال، ممانعتی برای تردد آزادانه افراد ایجاد نشود. تردد افراد به بخشهای مختلف سازمان، به صورت نامحسوس ثبت گردد. در این روش، سیستم به صورت خودکار، کارت همراه فرد را شناسایی میکند و عبور او را ثبت مینماید. این روش، رفت و آمد افراد را کند نمیکند و حتی چنان‌چه کارت در جیب یا کیف فرد باشد، آن را شناسایی مینماید.

کلیه اطلاعات ترددهای افراد از طریق شبکه بین ریدرها به سرور اصلی منتقل و ثبت میشود و شما خواهید توانست از آن داده ها، در نرم‌افزار‌های دیگر مانند نرم افزار حضور و غیاب استفاده نمایید و بر آن اساس، تحلیلهای مدیریتی و امنیتی استخراج نمایید.

روشهای مختلفی برای کنترل تردد افراد به شکل نامحسوس وجود دارد که به طور خلاصه آن‌ها را نام میبریم:

الف) استفاده از کارتهای RFID اکتیو

ب) استفاده از کارتهای RFID پسیو برد بلند (UHF)

ج) استفاده از کارتهای RFID پسیو برد کوتاه

هر یک از این روشها، مزایا و محدودیتهای مخصوص به خود را دارد که در زیر اشاره میشود.

استفاده از کارتهای RFID اکتیو

در این روش، هر فرد، دارای یک کارت RFID اکتیو خواهد بود که با استفاده از ریدر مخصوص، تا فاصله بین 3 الی حداکثر 10 متر شناسایی میشود. تگهای اکتیو، معمولاً دقت خواندن خوبی دارند و مشخصات فیزیکی محیط، مانند وجود فلزات و تداخل کننده‌ها، تأثیر کمتری روی آن‌ها دارد. ریدر را باید با توجه به مشخصات آنتن آن، به گونه ای نصب نمود که تگ را در انواع حالتها شناسایی نماید، اما در کل، محدودیتهای کاربردی تگهای اکتیو، بسیار کمتر از سیستمهای پسیو میباشد. با این حال، قیمت تگهای اکتیو به علت آن که دارای باتری داخلی هستند، در مقایسه، بسیار بیشتر از تگهای پسیو است. ضخامت تگهای اکتیو به علت وجود باتری داخلی، حدوداً چند میلی‌متر است.

باتری داخلی تگها، عمر مفیدی دارند که از یک برند تا برند دیگر متفاوت است و معمولاً در حدود دو تا پنج سال است. در برخی از انواع سیستمها، باتری تگهای اکتیو ممکن است قابل تعویض باشند. این قابلیت هم میتواند حسن سیستم به حساب بیاید و هم نقطه ضعف آن. نقطه ضعف از آن جهت که افراد ممکن است باتری داخلی را در بیاورند، بدون آن‌که مدیر سیستم متوجه شود؛ و بعداً هم ادعا کنند که باتری تگ تمام شده بوده است!!

سیستم اکتیو شرکت Nedap یکی از معتبرترین سیستمهای اکتیو در دنیا است. ریدر Transit، برد قابل تنظیم تا 7 متر دارد و تگ Compact Tag، دارای طول عمر باتری در حدود 5 سال است. از مشخصه های خوب تگ مذکور آن است که دارای یک تگ داخلی پسیو (برد کوتاه) هم میباشد و میتوان تگ را هم‌زمان با ریدر های برد کوتاه نیز استفاده نمود. آنتن دو طرفه داخلی تگ، باعث میشود پشت و روی تگ به یک شکل کارکرد داشته باشند و لزومی به تغییر جهت تگ برای شناسایی توسط ریدر نیست. 

استفاده از کارتهای RFID پسیو برد بلند (UHF)

تگهای UHF که در باند فرکانسی 868 MHz کار میکنند، در شرایط آزمایشگاهی تا 8 و حتی 10 متر برد دارند؛ و لذا میتوان از آن‌ها برای شناسایی افراد نیز استفاده نمود. مزیت سیستمهای UHF در آن است که تگهای ارزان قیمت دارند. اما باید دانست که سیستمهای UHF به آب و فلزات بسیار حساس هستند و در محیطهای فلزی، کارکردشان پایین میآید. هم‌چنین با توجه به اینکه هفتاد درصد از بدن انسان را آب تشکیل میدهد، استفاده از سیستمهای UHF برای ردیابی نامحسوس افراد، ممکن است با خطا همراه باشد. اگر به عنوان نمونه، تگ در جیب پشت فرد باشد و فرد به سمت ریدر در حال حرکت باشد، به احتمال زیاد تگ شناسایی نخواهد شد. به همین دلیل، در صورت استفاده از تگهای UHF، باید تگ همواره به گردن افراد آویزان باشد. در این صورت میتوان به خوبی از این سیستم استفاده نمود. از سیستمهای UHF برای کنترل ورود و خروج خودرو به پارکینگ نیز به وفور استفاده میشود تگ به شیشه جلوی خودرو چسبانده میشود و برد شناسایی تا حدود چهار متر است که برای چنین کاربردی کاملاً مناسب است.

شرکت Nedap تگهای UHF به شکل کارتی را برای کاربرد کنترل تردد نامحسوس تولید نموده است . همچنین تگهای خاصی (CombiCard) تولید نموده است که ترکیبی از تگ های mifare 1K و تگهای UHF است؛ لذا هم برای کاربردهای برد بلند مناسب است و هم توسط ریدرهای برد کوتاه شناسایی میشوند.

استفاده از کارتهای RFID پسیو برد کوتاه

کارتهای پسیو برد کوتاه (فرکانس 125 KHz یا 13.56 MHz) معمولاً برای کنترل تردد محسوس استفاده میشوند. برد خواندن این کارتها (مانند کارت mifare)، با ریدرهای ثابت، معمولاً در حد 5 تا 10 سانتیمتر است. اما با بزرگ شدن آنتن، میتوان این تگهای RFID را تا فواصل حدود 90 سانتی متر نیز قرائت نمود. در این صورت، آنتن به اندازه های بزرگ میشود که معمولاً به صورت گیت، روی زمین نصب میشود. این آنتن ها را میتوان در شیشه یا دیوار نیز کارگذاری نمود. در این صورت، با نزدیک شدن فرد به در یا شیشه، تگ خوانده میشود و در سیستم ثبت میگردد. محدودیت این روش، همان‌طور که ذکر شد، در حداکثر فاصله ی قرائت تگ است. بدین ترتیب، چنانچه محدوده ی قرائت، یک راهرو با عرض سه متر باشد، باید از دو یا سه گیت با فواصل معین استفاده نمایید و یا چنانچه نمیشود گیت نصب کرد، از سیستمهای UHF یا اکتیو استفاده کنید. البته فرکانسهای پایین به آب و فلزات بسیار کمتر حساس هستند، لذا چنانچه کارت در جیب یا کیف فرد باشد، همچنان توسط آنتن شناسایی میگردد. مزیت دیگر این روش، هزینه های پایینتر تگ در آن است.

جهت اخذ اطلاعات بیشتر در مورد سیستم کنترل تردد افراد به شکل نامحسوس و یا کسب اطلاع از سایر سیستمهای کنترل تردد، سیستمهای RFID  با شرکت مهندسی طلوع تماس حاصل فرمایید.