تخت ها از منابع کمیاب بیمارستان ها هستند. اغلب بیماران در بخش های اورژانس یا اتاق های مراقبت های پس از عمل، ساعت ها منتظر یک تخت می مانند به این دلیل که پرسنل بیمارستان اطالاع دقیقی از زمان مرخصی بیماران دیگر ندراند. راهکارهای RFID مختلفی برای بهینه کردن روند مدیریت تخت ها بیمارستان با ردیابی فوری بیماران و تخت ها به کار گرفته شده است. وقتی بیماری مرخص و تختی خالی می گردد یا اتاقی تمیز شده و برای یک بیمار جدید آماده می شود، این سیستم ها می توانند به کارکنان مربوطه هشدار دهند.

اما این راهکارها در کنار بهبود شیوه ی روند گردش کار بیماران در بیمارستان موثر هستند. افراد در بخش های مختلف بیمارستان باید در درسترس باشند تا بتوانند به هشدارهای سیستم به صورت آنی پاسخ دهند. بیمارستان ها باید پیش از به کارگیری راهکار مدیریت RFID، مسائلی را در نظر بگیرند تا مانعی در روند گردش کار بیماران به وجود نیاید.

مسئله 1 –  پزشکان مسئول ترخیص بیماران هستند. اما پزشکان معمولا مشغله های زیاد دارند و نمی توانند در یک زمان ثابت برای ویزیت بیماران برنامه ریزی نمایند. اگر بیماران برای ترخیص آماده نباشند، ممکن است مدت بیشتری در بیمارستان بمانند و در انتظار ویزیت بعدی پزشک قرار گیرند.

مسئله 2- وقتی پزشکان بیماران را مرخص می کنندف پرستاران باید گزارش وضعیت بیمار را به روز رسانی کنند تا تیم های مراقبت در منزل بتوانند کارشان را آغاز نمایند. اما پرستاران هم معمولا گرفتار مراقبت و رسیدگی به بیماران هستند، بنابراین ارائه گزارش ها به بعد موکول می شود و معمولا چند بیمار به صورت یکجا مرخص می شوند.

مسئله 3 - راهکار مدیریت بستری RFID می تواند آلارمی خودکار برای خدمتکاران و کارگران بیمارستان جهت نظافت و آماده کردن یک اتاق خاص بفرستد. این هشدار به رورند جابهجایی بیماران شتاب می بخشد. اما در بیشتر یمارستان ها، شیفت کاری خدمتکاران تغییر می کند و همیشه این افراد برای پاکسازی اتاق و آماده کردن تخت در دسترس نیستند.

مسئله 4 - بعضی بیماران را نمی توان به راحتی در بیمارستان جابه جا کرد. نیاز به صندلی چرخ دار و تجهیزات بالابرنده هست. بیشتر مواقع، کارگرانی که وظیفه ی جابه جایی بیماران را دارند، نمی توانند موقعیت مورد نظر را شناسایی کرده و همیشه در دسترس نیستند. قابلیت دسترسی به پرسنل و تجهیزات حمل بیمار به فضاهای بیرونی مثل مراکز توانبخشی هم مسئله ی دیگری است. عرضه کنندگان RFID، سیستم های موقعیت یاب فوری بر مینای RFID را برای ردیابی و بررسی بیماران و تخت های بیمارستان به کار گرفته اند. تبدیل دیتای کاربردی به اقدامات فوری بسیار پیچیده است. در این راستا، بیمارستان ها باید در پردازش عملیات ترخیص بیماران شیوه های مناسب در نظر بگیرند تا بتوانند ساختار سازمانی و مسئولیت ها و وظایف جدیدی بپذیرند. مثلا پزشکان می توانند بیماران را برای بررسی آمادگی برای ترخیص ویزیت کنند، به جای آنکه در زمان های ثابتی این کار را انجام دهند. پرسنل گروه خدمتکاری و جا به جایی بیماران می توانند گروه هایی تشکیل دهند که برای انجام عملیات همیشه آماده باشند. بعضی از بیمارستان ها اتاق های ترخیص ایجاد کرده اند که تخت های خالی داشته باشند. بیمارستان هایی که برای بررسی مشکلات روند کار بیماران و راهکارهایی برای مدیریت بستری ها می پردازند، مراقبت بهتر و بیشتری از بیمارانشان دارند و پرسنل شان هم احساس رضایتمندی بیشتر و استرس کمتری را تجربه می کنند.

مجله دنیای حفاظت شماره 73 مرداد ماه 1395