سیستم های کنترل دسترسی در محیط های مختلف بانکی

محیط های بانکی، هدف تمام حملات است؛ بنابراین، کنترل دسترسی و امنیت، بخشی حیاتی و مهم برای تمامی بانک ها محسوب می شود. کنترل دسترسی دارای انواع مختلفی از محصولات برای بانک ها و دفاتر مرکزی آن هاست. و این به دلیل سطوح مختلف از ریسک است که شعب و دفاتر با آن رو به رو هستند.

شعب کوچک بانکی

به علت ماهیت این شعب، آن ها دچار تغییرات بسیاری می شوند. این تغییرات، بازتاب استفاده بیشتر از تکنولوژی در عملیات بانکی را افزایش می دهد؛ این امر را می توان در کاهش تعداد افرادی که به بانک مراجعه می کنند؛ مشاهده کرد و بیشتر آن ها از راهکار های آنلاین استفاده می کنند؛ این امر خود باعث کاهش هزینه ها و تعداد کارکنان در جایگاه های مختلف نیز می شود، بنابراین نیاز به اداره تمامی مشتریان از طریق شبکه های کامپیوتری است.

هم چنین این تغییرات، موجب ایجاد تغییر در طراحی شعبه و امنیت آن می شود؛ از جمله این تغییرات می توان به یک کانتر، که کارکنان و مشتریان را از یکدیگر جدا می کند، درهای ورودی که دارای قفل هستند، …  اشاره کرد. این تغییرات باید در جایگاه های مختلف برای کارکنان نیز اتفاق بیافتد.

اگر چه بیشتر کارکنان در جلوی شعبات کار می کنند، اما بعضی از مناطق حساس موجود در بانک باید کنترل شوند. این امر می تواند با ریدر های کارتخوان که از یک مکان مرکزی کنترل می شوند، انجام پذیرد. این راه حل باید به صورت محلی کنترل شود و به تعداد کارکنان نیز بستگی دارد. امکان استفاده از قفل های مکانیکی دیجیتال نیز وجود دارد، اما در شعب بزرگ استفاده از ریدر هایی که کارکنان روی آن شماره PIN خودر را وارد کنند، ایمن تر خواهد بود.

برای داشتن اتاق های کاملا ایمن باید از کلید های مکانیکی سنتی فاصله گرفت و باید از قفل های الکترونیکی سیستم های کنترل دسترسی استفاده کرد. این امر موجب انعطاف بیشتر شده و به کارکنان این امکان را می دهد که در شیفت های مختلف بدون داشتن هر گونه نگرانی و استرس برای جا به جایی کلید ها؛ به کار خود ادامه دهند.

دسترسی به دفتر مرکزی

در محیط دفتر مرکزی، باید یک سیستم که به افراد مختلف سطوح دسترسی مختلف ارائه می دهد وجود داشته باشد. این به دلیل ماهیت کاری و موقعیت این ساختمان ها و عملیاتی است که در داخل آن ها در جریان است.

مدیران دفاتر مرکزی قسمتی از ساختار حیاتی یک بانک هستند؛ بنابراین، هر گونه سازشی می تواند تاثیر جدی روی بانک و توانایی عملکرد آن داشته باشد. به علاوه، شاید لازم باشد که دفتر مرکزی به هزاران تن در کشور های مختلف دسترسی های متفاوت بدهد.

اکثر سیستم های کنترل دسترسی از کارهای مشابه، راهکار های مشابه و گزارش های محصول مشابه بر اساس استفاده ای که از ریدر های کارتخوان می کنند ارائه می دهند، اما تفاوت آن ها در انواع مختلفی از گزارش هایی است که به عنوان گزارش های تکمیلی برای پیش بینی میزان تاثیر گذازی سیستم کنترل دسترسی استفاده می کنند.

منبع: مجله A&S