آخرین اخبار

آخرین اخبار

آخرین اخبار شرکت، دستاورد ها و اطلاعیه های شرکت طلوع را در این قسمت بخوانید.

کنترل دسترسی

کنترل دسترسی

سیستم های کنترل دسترسی مانند دستگاه حضور و غیاب TBS

تردد خودرویی

تردد خودرویی

 راهکار جامع، ارزان و چابک برای کنترل تردد خودروها در جاده ها

نظارت تصویری

نظارت تصویری

 راهکار جامع برای نظارت تصویری