نرم‌افزارهای مدیریت تصاویر و سیستم‌های مدیریـت اطـلاعــات حــفاظت فیزیکی

امروزه همه ی ما در دنیایی زندگی میکنیم که کمتر به محصولات و بیشتر به راهکار نیاز داریم. صنعت حفاظت و امنیت در سالیان اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری از ما به یاد داریم که در گذشته ای نه چندان دور، سیستمهایی را به صورت جعبه ای خریداری و با باز کردن جعبه آنها را نصب میکردیم. امروزه، در دنیایی زندگی میکنیم که بیشتر در مورد سیستمهایی صحبت میکنیم که بیشتر از هر چیزی به صورت راهکار هستند تا محصول مستقل. علیرغم این مسئله، هنوز هم این رغبت وجود دارد که همه چیز را درون یک جعبه قرار دهیم و در نتیجه مقصود اصلی در مفهوم به چشم نمی آید.

تفاوت میان سیستم VMS و سیستم PSIM هیچ جایی همچون بازاریابی برای سیستمهای PSIM(سیستم مدیریت اطلاعات حفاظت فیزیکی) این مسئله واضح و شفاف نبوده است. هنگامی که راهکارهای PSIM در ابتدا وارد بازار شدند، هیجانات و اغراق های زیادی در مورد آنها وجود داشت (که به حق هم بود). در نتیجه، بسیاری از فروشندگان کوچک و بزرگ این فرصت را غنیمت شمردند و سوار بر موج تبلیغاتی این نوع سیستمها شدند و میخواستند سیستم مدیریت تصاویر (VMS) خود را به جای PSIM به مردم ارائه نمایند. خیلی سریع، این ماجرا باعث شد تا کاربران دچار سردرگمی شوند و تصور کنند که سیستمهای PSIM نیز نامی دیگر برای یکپارچه سازی سیستمی در راهکارهای امنیتی میباشد. بنابراین، این سؤال مدام پرسیده میشد که تفاوت میان VMS و PSIM در چیست؟

بعدها مسائل پیچیده تر از قبل نیز شد و آخرین نسل از سیستمهای مدیریت تصاویر تعدادی مؤلفه ی کلیدی عرضه داشته اند که درون سیستمهای PSIM از قبیل یکپارچه شدن سیستمهای فوق الذکر (همچون نظارت تصویری، کنترل دسترسی، اعالم حریق و غیره ) و همچنین فرم ارائه ی بصری و قابلیت اجرای جریانهای کاری برای کمک به مدیریت بهتر موقعیت های امنیتی به کار رفته اند. تفاوت اصلی میان این سیستمهای قدرتمند مدیریت تصاویر ویدیویی و PSIM یک مسئله ی ساده است: نرم افزار مدیریت تصاویر ویدیویی یک سیستم امنیتی با محوریت ویدیو است. این سیستم کمک میکند تا چالشهای روزانه در حوزه امنیت رفع گردد و در آن تصاویر ویدیویی مؤلفهی اصلی سیستم به شمار میرود. در حالی که سیستم PSIM در بسیاری از موارد هر کاری که یک سیستم مدیریت تصاویر ویدیویی انجام میدهد را میتواند اجرایی نماید، تمرکز اصلی آن بر روی شناسایی تمامی داده هایی است که به اتاق کنترل (از هر سیستم و هر سنسوری) وارد میشود و برای مصارف امنیتی به کار می رود، اما به طور فزاینده ای برای فرآیندهای دیگر نیز کاربرد پیدا کرده است.

از ذهنیت محدود خود رهایی یابید

اگرچه تشخیص میان سیستم مدیریت تصاویر ویدیویی با PSIM مسئله ی اصلی نیست. برای مبارزه با این سردرگمی، بایستی از ذهنیت محدود خود رهایی یابیم. آیا تا به حال پیش آمده بدانید اسم یک راهکار چیست؟ تمامی افراد چالشهای خاصی را میشناسند و میتوانند نیاز به آنها را تشخیص دهند. از دیدگاه یک فروشنده، فروش راهکار ممکن است که روندی طولانی تر از فروش تک محصولی باشد، اما نتایجی بهتر و مداوم تری به دنبال می آورد. این روند درست مانند صنعت IT است که میبایستی دوران گذار مشابهی را تجربه میکرد و از آنجا که شباهت زیادی میان صنعت امنیت و IT در سالهای اخیر به وجود آمده، جای تعجب ندارد که نوع فروش و یا شکل گرفتن یک فناوری نیاز به تغییر یابد. اگر به کشورهایی همچون هندوستان) که تمایل بسیار وسیعی برای اجرای پروژههای شهر ایمن در آنها وجود دارد( سفر کنید، میبینید آن گونه که در ایالات متحده و اروپا نظریهی ثابتی در مورد تعیین سیستم مدیریت تصاویر ویدیویی و یا PSIM وجود دارد، در آنجا چنین نظریه ی ثابتی مطرح نیست. آنها پروژههای خود را بر اساس یک بودجه و برنامه زمانی خاص اجرا میکنند و میخواهند اجراکننده ی پروژه ها راهکاری ارائه دهد که نیازهای کنونی و آینده ی آنها را رفع نماید. بهترین گزینه برای آنها این است که با نرم افزار مدیریت تصاویر شروع کنند و در نهایت به یک راهکار PSIM واقعی مهاجرت نمایند، اما این امر برای آنها اهمیت چندانی ندارد.

زمان تمرکز روی مزیت ها

بهترین خبر برای سازمانها این است که امروزه بیش از هر زمان دیگری بهترین فناوری ها در اختیار ما قرار دارد. اما، این مسئولیت جمعی آنهایی است که به کار طراحی، توسعه و اجرای سیستمها و پروژه ها میپردازند تا زبان فنی سیستم را ساده تر سازند و به کاربران فراتر از برند و نوع راهکار از قبیل سیستم مدیریت تصاویر ویدیویی، PSIM ،سیستمهای مدیریت رویداد و مدیریت موقعیت کمک نمایند و باعث شوند تا آنها بر روی مزایای یک راهکار و این مسئله تمرکز نمایند که تا چه حد میتواند نیازهای آنها را رفع کند. کاربران بایستی به جای آنکه روی محصولات تمرکز داشته باشند، بیشتر روی مزایای ممکن و منطقی راهکارها مترکز گردند.