سازگاری با بسیاری از بخش های تجاری مختلف

فناوری های بی سیم با بخش های تجاری مختلف سازگار می شوند. مدیران می توانند این سیستم را از راه دور کنترل نمایند و کارت های مفقود شده را بدون آن که اختلالی در عملکرد به وجود بیاید، باطل نمایند یا سیستم کنترل دسترسی سیمی کنونی را بدون جایگزینی ساختاری باعث مزاحمت، گسترش دهند که همه ی این موارد بسیار ارزشمند هستند. تنظیمات حساس مراکزی مانند بیمارستان ها و بخش های مراقبت از بیماران که نیاز به اطالاعات آنی دارند، تنها از طریق کنترل دسترسی الکترونیک امکان پذیر است. قفل های بی سیم آنلاین با صرفه تر از فناوری دیگری هستند. حتی می توان از آن برای آب بندی و عایق بندی ضد باکتری هم استفاده کرد. در حوادثی مانند نقض حریم امنیتی یک مرکز درمانی، قفل های بی سیم اطالاعات دقیق تری در اختیار کاربرانشان قرار می دهند. در کنترل ورود و خروج دانشجویان که خطر گم کردن کلید بالاست، با جایگزین کردن کنترل دسترسی بی سیم به جای قفل های مکانیکی می توان از صرف هزینه های اضافه جلوگیری کرد. کنترل مراکز وسیع و پراکنده از طریق سیستم های بی سیم به شیوه کنترل از راه دور هم مقدور است. قفل های بی سیم نیاز به نیروی الکتریسته ندارند. به همین دلیل گزینه خوبی برا ی صرفه جویی در مصرف نیرو هستند و تسهلات انتشار برق در آن ها مورد نیاز نیست. این قفل ها هم چنین با داشتن امکان رمزدار کردن، امنیت پیشرفته ای را در اختیار کابران قرار می دهند.

مجله دنیای حفاظت شماره 73 مرداد ماه 1395

متن کامل خبر را می توانید در اینجا بخوانید.