تجهیز شرکت جندی شاپور، یکی از بزرگترین شرکت های پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی کشور به سیستم های کنترل تردد نفر

شرکت مهندسی طلوع اقدام به نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد نفر با استفاده از سیستم های کنترل تردد و سیستم های اثر انگشت در  شرکت جندی شاپور نمود.
در این پروژه، کنترل تردد روزانه پرسنل با استفاده از […]

راه اندازی سیستم کنترل تردد ندپ در بانک گردشگری

شرکت مهندسی طلوع اقدام به نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد نفر با استفاده از سیستم های کنترل تردد و سیستم های اثر انگشت در ساختمان مرکزی بانک گردشگری نمود.
در این پروژه، کنترل تردد روزانه پرسنل با استفاده […]

راه اندازی سیستم کنترل تردد در شرکت حفاری شمال

شرکت مهندسی طلوع اقدام به نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد نفر با استفاده از گیت های کنترل تردد Tansa  و سیستم های اثر انگشت virdi در شرکت حفاری شمال نمود.
در این پروژه، کنترل تردد […]

طلوع، آزاد راه تهران – پردیس را با نرم افزار EZPASS تجهیز کرد

شرکت مهندسی طلوع طی قراردادی آزاد راه تهران – پردیس را با نرم افزار EZPASS تجهیز کرد.
با توجه به اینکه قبض عوارضی جزو اوراق بهادار محسوب می شود، نقل و انتقال این قبض ها، صدور […]

شرکت مهندسی طلوع ۱۴ ساله می شود

شرکت مهندسی طلوع در پانزده ام آبان 1395 با پشت سر گذاشتن 14 سال فعالیت پر فراز و نشیب و با کوله باری از تجربیات ارزشمند ، وارد پانزده امین سال فعالیت خود می شود .

شرکت مهندسی […]

راه اندازی سیستم تصحیح پلاک در شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی شهر تربت حیدریه

راه اندازی سیستم تصحیح پلاک شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی در شهر تربت حیدریه
شرکت مهندسی طلوع اقدام به نصب و راه اندازی سیستم تصحیح پلاک در شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی شهر […]