شناسایی مشتریان بانکی

با توجه به سابقه موفق شرکت مهندسی طلوع در حوزه سیستم های rfid، راهکار هایی را برای شناسایی مشتریان و کاربران بانکی و موسسات مالی تهیه نموده ایم.

بانکها برای اختصاصی کردن خدمات شان به مشتریان VIP و ارائه خدمات بهتر به مشتریان و نیز کاهش سو استفاده های احتمالی، نیاز به راه حل های شناسایی دارند. شرکت مهندسی طلوع روش ها و ابزار های مختلف شناسایی در زمینه کاربران و مشتریان را به بانکها ارائه می کند که از یک سو کاربرد امن سازی دارد و از طرف دیگر کاربرد مشتری مداری دارد.

در حقیقت این راهکار مرحله اول ارائه خدمات وفاداری مشتریان است که سازمان ها (در اینجا بانک ها و موسسات مالی) می توانند با استفاده از آن، مشتری خود را شناسایی کنند و خدمات در نظر گرفته شده برای هر مشتری را به درستی در اختیار وی قرار دهند.

همچنین با در نظر داشتن فراگیر شدن مفاهیم بانکداری اختصاصی، یکی از ملزومات برای بانکها شناسایی صحیح مشتریان است تا خدمات و محصولات مطابق مشخصات آن مشتری به آنها ارائه شود

مزیت رقابتی طلوع

 1. انعطاف در ارائه انواع راهکار های شناسایی
  1. اثر انگشت
  2. کارت RFID
  3. کارت UHF
  4. موبایل
  5. iBeacon
 2. ارائه راهکارهای مبتنی بر نوآوری های جدید مانند تکنولوژی iBeacon
 3. هزینه پایین تر راه اندازی و گسترش محصول برای بانکها نسبت به راهکارهای مشابه
 4. دقت بیشتر راهکار شناسایی مشتریان/کاربران از بقیه راهکارهای موجود در بازار
 5. قابلیت استفاده از شیوه های امتیاز دهی و یا شیوه های ارائه خدمات سازمان مشتری
 6. عدم نیاز به ایجاد تغییر زیاد در زیرساخت ها (قابلیت ارائه خدمات شناسایی مشتریان با استفاده از موبایل مشتریان VIP)

با توجه به اینکه از ابزارهای موجود استفاده می شود امکان اینکه مشتری ابزار شناسایی را به همراه ند اشته باشد حداقل است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع راهکارهای قابل ارائه با شرکت مهندسی طلوع تماس بگیرید.