سیستم های مدیریت پارکینگ (Parking Management System یا PMS)

در پارکینگ های بزرگ، سه زیر سیستم عمده استفاده می شوند:

  1. پرداخت: محاسبه هزینه استفاده از پارکینگ و مدیریت پرداخت و دریافت ها
  2. کنترل دسترسی (کنترل ورود و خروج خودروها، با استفاده از کارت، RFID یا پلاک خوان)
  3. هدایت خودرو و تعیین ظرفیت: شناسایی پر یا خالی بودن سلول ها و هدایت خودرو ها به سوی جای پارک خالی

هدف اصلی در پارکینگ، تسهیل در ورود و خروج و تردد خودروها می باشد. برای رسیدن به این هدف، هر یک از سه راهکار فوق یا ترکیبی از آنها استفاده می شود. در زیر هر یک از زیر سیستم های فوق را با جزئیات بیشتر شرح می دهیم:

  1.  سیستم پرداخت:

سیستم های پرداخت، از یک طرف در تسهیل تردد نقش دارند و از سوی دیگر، درآمدی ایجاد می کنند که می تواند برای انجام هزینه های پارکینگ (از قبیل نظافت، هزینه های روشنایی، نیروهای امنیتی، تعمیرات و غیره) استفاده شود و حتی درآمد اضافه نیز برای مالک پارکینگ ایجاد کند.

سیستم های پرداخت پارکینگی، نه تنها موجب تسریع در دریافت پول می شوند، بلکه هر مدیر موفق می داند که با اعمال تعرفه های مختلف که بر اساس زمان ورود و یا مدت توقف، اعمال می شود، می توان کنترل بهتری بر زمان حضور و رضایتمندی مشتریان داشت. به عنوان نمونه، چنانچه تعرفه پارکینگ رایگان باشد، به مرور خودروهایی از این فرصت رایگان استفاده می کنند و رسوب خودرو در پارکینگ زیاد می شود. در نتیجه، فضا برای خودروهای دیگر برای پارک کمتر می شود. یا مثلا ممکن است در فرودگاه، خواسته باشیم ورود به پارکینگ را برای افراد مشایعت کننده که فردی را به فرودگاه بدرقه می کنند، رایگان کنیم. در این صورت، کافیست در سیستم تنظیم نماییم که مثلا 15 دقیقه اول بدون دریافت حق پارکینگ باشد، اما توقف بیش از 15 دقیقه، هزینه داشته باشد. اینگونه اعمال مدیریت ها، توسط قرار دادن یک سری تعرفه ها در هزینه پارکینگ امکان پذیر است.

اطلاعات بیشتر را در صفحه پرداخت پارکینگ ببینید.

  1. کنترل دسترسی

چنانچه گفتیم، هدف اصلی در مدیریت پارکینگ، تسهیل در تردد خودرو ها است. پس برای سهولت در تردد خودروهایی که مرتبا وارد پارکینگ می شوند، مانند خودروهای صاحبان واحد ها، مدیران مجموعه و یا کارمندان، از سیستم کنترل دسترسی استفاده می شود. در این سیستم، خودرو را بر اساس کارت یا تگ RFID یا پلاک، تشخیص می دهیم و در صورت داشتن مجوز ورود یا خروج، راه بند به صورت خودکار، اجازه تردد را به خودرو می دهد. سیستم های کنترل دسترسی خودرویی را در صفحه کنترل تردد خودرو ها توضیح داده ایم.

  1. هدایت خودرو در پارکینگ:

در صورتی که پارکینگ، دارای دالان ها و بخش های مختلف باشد، برای تسهیل تردد خودرو، از سیستم های هدایت خودرو در پارکینگ استفاده می کنیم تا خودرو را به نزدیکترین سلول خالی هدایتگر شویم و از تردد بیجا در پارکینگ جلوگیری کنیم. مکانیزم کار بدین شکل است که در هر سلول، سنسور خاصی نصب می شود که حضور یا عدم حضور خودرو را تعیین نموده، به کنترلر ها و سرور مرکزی ارسال می دارند. کنترلرها سپس صفحه های نمایشگر را به روز رسانی می کنند و تعداد ظرفیت خالی در هر باله یا راهرو را به راننده نمایش می دهند. انواع سیستم های هدایت خودرو را در اینجا شرح داده ایم.

جمع بندی:

آنچه در یک پارکینگ بزرگ حتما مورد نیاز است، سیستم های پرداخت است. با داشتن سیستم پرداخت مناسب است که می توان علاوه بر مدیریت تردد ها و تسهیل در تردد خودرو ها، جریان درآمدی مطمئنی را برای پارکینگ ایجاد کرد. تصور صاحبان پارکینگ معمولا آن است که درآمد پارکینگ نمی تواند قابل توجه باشد و یا در صورت پولی کردن پارکینگ، ممکن است مراجعین به مجتمع تجاری اداری شان کم شود. در صورتی که سیستم پرداخت می تواند جلوی ورود افراد متفرقه را بگیرد و مشتریان واقعی را وارد پارکینگ سازد.

سیستم های دیگر مانند کنترل تردد یا هدایت خودرو در پارکینگ، اغلب در کنار سیستم پرداخت استفاده می شوند. به عنوان نمونه، در کنار سیستم پرداخت می توان از پلاک خوان یا ریدر RFID برای کنترل تردد مراجعین ثابت یا حتی موقت استفاده کرد. گرچه سیستم پرداخت خود می تواند اعلام ظرفیت را نیز بر عهده بگیرد، ممکن است شما بخواهید از سیستم های هدایت خودرو در پارکینگ استفاده کنید. نیازمندی شما هر چه باشد، کارشناسان شرکت مهندسی طلوع در کنار شما هستند که بهترین سیستم مدیریت پارکینگ را انتخاب نمایید. با ما تماس بگیرید.