کنترل تردد خودروها

سیستم کنترل تردد خودروها یکی از فناوری های نوین در حوزه کنترل دسترسی خودرو در درب های ورودی و خروجی می باشد که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.

برای تردد آسان و راحت به پارکینگ های تجاری، اداری، مسکونی، تردد در عوارضی ها و حتی تامین ایمنی و امنیت سازمان ها و مراکزی که این مهم لازم است می توان از سیستم های

  • پلاک خوان
  • برد کوتاه مبتنی بر کارت های contactless (فاصله تشخیص 5 تا 10 سانتی متر)
  • برد بلند
  • پسیو (تا 5 متر)
  • اکتیو (تا فاصله 10 متر)

استفاده نمود. در واقع بکارگیری راهکارهای ذکر شده را می توان حرکتی به سمت پیشرفت، مکانیزه نمودن و هوشمند سازی برای عبور و مرور و همچنین خارج شدن از فضای سنتی دانست. بنابر نیاز و خواسته ای که در مجموعه احساس می شود، می توان از یک یا ترکیبی از سامانه های ذکر شده بهره برد.

اگر خودرو ها به صورت گذری و متغیر هستند سیستم پلاک خوان و برد کوتاه برای تجهیز آن محل مناسب است و اگر این خودروها ثابت و تکراری و عبور و مرور زیاد است، استفاده از سامانه های برد بلند بهترین گزینه برای اجراست.

بسته به نوع سیستم انتخابی مزایای زیر حاصل می شود:

  • ثبت آنلاین و بدون خطای ترددها
  • گرفتن گزارش های متنوع بسته به نوع سیستم مورد استفاده
  • مکانیزه شدن ورود و خروج ماشین ها
  • سرعت در تردد و جلوگیری از به وجود آمدن ترافیک در ساعات پیک
  • جلوگیری از ورود های غیر مجاز به مجموعه

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم کنترل تردد خودروها با شرکت مهندسی طلوع تماس بگیرید.