RFID و کاهش کاغذ بازی های اضافی

فناوری RFID میتواند به کاهش حجم زیاد اطلاعات و همین طور کاغذ بازیهای اضافه مرتبط با کارهای دولتی کمک کند.

چیزی که معمولا همه در موردش توافق دارند، آن است که قوانین دولتی هزینه های یک کسب و کار را بالاتر می برد.

البته انطباق با قوانین چیزی نیست که برای شرکتها ایجاد مشکل چندانی کند. بلکه جمع آوری اطلاعات در مواردی که برای انطباق با یک استاندارد باید به دولت ارائه شود، کاری طاقت فرسا به شمار میرود، خواه این اطلاعات به صورت دورهای ارائه شود و یا هر زمانی که دولت آن را مطالبه نماید. جمع آوری اطلاعات و کاغذ بازیهای مرتبط با آن، نیاز به صرف زمان و انرژی زیادی دارد. اینجاست که فناوری RFID میتواند مشکل گشا باشد.

این فناوری میتواند روند جمع آوری کردن اطلاعات و داده ها را به صورت خودکار تبدیل نماید و حجم کاری کارکنان را کاهش دهد.

صنایع هوایی یکی از بخشهایی است که قوانین سفت و سختی در آن اجرا میشود. بسیاری از تجهیزات هواپیما بایستی بعد از تعداد مشخص و معینی پرواز تعویض شوند. همچنین تعمیرات قطعات نیز بایستی ثبت شود. این بدان معناست که متخصصین فنی زمان بسیار زیادی از روز کاری خود را به ثبت کردن شماره قطعات میپردازند (که اگر شماره سریال اشتباه باشد، خودش یک مشکل بسیار بزرگ دیگر است) و همین طور کار انجام شده در هر بخش را نیز به ثبت میرسانند.

شرکت راهکارهای هوایی و هواپیمایی  Aman نوعی راهکار RFID به کار گرفته که قطعات را به صورت دقیق ردیابی میکند و میزان کاغذ بازی های معمول را تا حدود پنجاه درصد کاهش میدهد. پیش از به کارگیری این راهکار، شرکت مجبور بود برای هر قطعه که از مشتری خود دریافت میکرد، سندی را به ثبت برساند. متخصصین فنی ثبت کرده اند که چه خدماتی باید بر روی هر یک از قطعات باید انجام شود و یک رونوشت از این امر در محل ذخیره شده است. در بخش تعمیرات و نگهداری شرکت، از زمانی که یک قطعه از این بخش خارج و در کانتینرهای ضد حریق جایگذاری  میشود، مهندسین و کارکنان، تقریبا بیست درصد از زمان کاری خود را به پر کردن فرمها و کاغذ بازی میگذرانند تا قطعات موقعیتیابی شوند. اکنون دیگر، هر زمانی که شرکت هواپیمایی Aman Aviation یک قطعه نیازمند خدمات را دریافت میکند، اطلاعات آن بر روی یک تگ یا برچسب تهیه شده توسط تولیدکننده نوشته میشود و یا اینکه یک تگ حاوی دو تا هشت کیلوبیت اطلاعات بر روی آن الصاق میگردد. هنگامی که ارائه ی خدمات به آن قطعه به پایان میرسد، داده های بازرسی جدید روی تگ نوشته میشود و در پایگاه داده ی محلی ذخیره میگردد. البته قرار دادن تگ ها روی قطعات، خودش کاری است که نیازمند وقت گذاشتن و صرف انرژی است، اما بسیاری از قطعات نیازمند بازرسی و خدمات در آینده و در نهایت توسط تولید کننده به تگ های RFID مجهز میشوند و این زحمت حذف میگردد. علاوه بر اینها، کاهش حجم ورودی اطلاعات و کاغذ بازی باعث میگردد تا میزان کار کارکنان تا پنجاه درصد کاهش یابد. البته خطوط هوایی دارای قوانین بسیار زیادی هستند. برای مثال، هر صندلی بایستی دارای یک مخزن اکسیژن باشد که منقضی نشده و در مواردی همچون پرواز بر روی آب، باید یک جلیقه نجات نیز برایش در نظر گرفته شود. پیش از این بارها در مقاله های مختلف نوشته ام که استفاده از فناوری RFID تا چه حد میتواند این کارهای سخت را ساده سازد و در زمان صرفه جویی نماید. اگرچه، تنها صنایع هوایی نیستند که باید با قوانین انطباق یابند. بخشهایی همچون خودروسازی، دستگاه های پزشکی، نفت و گاز، دارویی و بخش ماهیگیری نیز در این دسته بندی می گنجند که نیازمند منطبق شدن با قوانین هستند. فناوری RFID میتواند به تمامی این بخشها کمک کند تا در زمان و انرژی مورد نیاز برای انجام کارها و جمع آوری اطلاعات در سازمانها و مؤسسات دولتی صرفه جویی شود. مسئولین شرکتهای دفاعی و هوایی با شرکت در سمینارهای مرتبط با صنعت RFID ،با آن دسته از راهکارهای راهبردی آشنا میشوند که با آنها میتوانند درخواستهای مشتریان خود را برآورده سازند و نیازهایشان را رفع نمایند و در عین حال به مزایایی داخلی دست یابند که شامل انطباق با قوانین دولتی میگردد و این قوانین به صورت کامل رعایت میشوند.

منبع: دنیا حفاظت