سیستم های پلاک  خوان (ANPR) با قابلیت تشخیص پلاک های ایرانی

سیستم های پلاک خوان ندپ (ANPR) قادر به شناسایی پلاک های ایرانی گردیده است. این قابلیت که از دقت بالایی هم برخوردار است حاصل همکاری مهندسین متخصص و جوان شرکت مهندسی طلوع  و شرکت هلندی ندپ (Nedap) می باشد.

این سیستم شامل دوربین و پردازنده تصاویر به صورت All in One است که می تواند با سرعت بالایی، عکس خودروها را ثبت و پردازش  نموده و پلاک آن ها را استخراج نماید بدون اینکه به امکانات جانبی مانند کامپیوتر نیاز داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت مهندسی طلوع تماس بگیرید.