چرا تکنولوژی نسبتا جوان RFID در بسیاری موارد توسط کاربرها به سیستم های اتوماسیون بارکدی ترجیح داده می شود؟

علی رغم اینکه تکنولوژی بارکد دوره بلوغ خود را طی کرده، تکنولوژی نسبتا جوان RFID در بسیاری موارد توسط کاربرها ترجیح داده می شود. عمده دلیل این ترجیح، افزایش سرعت خواندن دیتا، کاهش هزینه نیروی انسانی و افزایش دقت در جمع آوری و  انتقال دیتاست.

مزایای RFID بر بارکد بطور خلاصه به شرح زیر است:

  • عدم نیاز به دید مستقیم یا تماس
  • افزایش قابلیت دید اجناس در زنجیره تولید
  • افزایش جلوگیری از گم شدن کالا
  • مقاومت تگ ها در برابر شرایط دشوار
  • عدم خوانایی بارکد در بعضی موارد
  • عدم امکان استفاده مجدد از برچسب های بارکد
  • هزینه بالای اسکنرهای بارکد
  • حساسیت اسکنرهای بارکد به محل نصب بارکد روی اشیاء