نرم افزار شناسایی مشتریان بانک ها

این نرم افزار برای شناسایی مشتریان بانک ها طراحی شده است. در این نرم افزار به هر مشتری یک شناسه اختصاص داده می شود که با این شناسه قابل شناسایی است و اطلاعات مربوط به مشتری در داخل کارت های عابر بانکی که در اختیار آن ها قرار داده می شود، وجود دارد، بنابر این با کارتی که در سامانه مشتریان برتر تعریف شده است، اگر مقابل استند RFID قرار بگیرد حداکثر از فاصله 4 متری اطلاعات کارت خوانده می شود. با هر بار خواندن کارت توسط ریدر، ریدر یک آلارم ضعیف به صدا در می آورد و چراغ های LED استند از رنگ آبی به قرمز تغییر رنگ می دهد .

هرکارت پس از خوانده شدن به مدت زمانی که در سامانه تعریف شده باشد (در حالت پیش فرض 10 ثانیه) رخدادی از خوانده شدن آن کارت در سیستم ثبت نخواهد شد.

پس از خوانده شدن کارت توسط ریدر اطلاعات مشتری در نرم افزار نشان داده می شود.

مزایا:

  • شناسایی مشتریان از طریق تکنولوژی RFID
  • تکریم و خدمات ویژه به مشتریان برتر
  • امکان تعریف مشتریان برتر در سیستم
  • تخصیص کارت جهت شناسایی به مشتریان برتر
  • ارائه گزارش های مختلف اعم از  تردد، خدمات و اطلاعات مشتریان برتر
  • تحت وب

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.