چگونه مشخصات ایده آل برای یک پروژه کنترل تردد بنویسیم؟

یک پروژه کنترل تردد مناسب، مکان امن و ایمن نگه می دارد و انعطاف پذیری مدیریت آسان را برای کاربران به همراه می آورد. عمدتا با نوشتن مناسب مشخصات محصولی که به خوبی نیازهای کاربر را پوشش بدهد، آغاز می شود.

اولین گام در این راستا، متوجه شدن نیازهای امنیتی و ظرفیت سیستم است، این امر مستلزم آن است که مطالعه ای بر روی تعداد دستگاه ها و لوازم جانبی که نیاز به مشخص کردن میزان دسترسی دارند، داشته باشیم. در این گام ، مهم ترین کار، نوشتن توضیح در مورد توصیف نیازمندی های سیستم و هم چنین مکان یابی و هدف سیستم و دستگاه ها است.

در این راستا نکات مهمی برای نوشتن تخصصی ویژگی های محصول یک پروژه کنترل تردد وجود دارد که عبارتند از:

  • تعداد کاربران که به امکانات مختلف سازمان دسترسی دارند.
  • تعداد درب ها (یا نقاط دسترسی) برای کنترل، از نقطه نظر دسترسی یا مدیریت عمومی.
  • نوع شناسه یا دستگاهی که توسط کاربران استفاده می شود: اثر انگشت، کارت، کد یا ترکیبی از این سیستم ها
  • انواع درب ها که به صورت مستقیم با این سیستم کار می کنند یا متناسب با محفظه ای که بسته به نوع درب استفاده می شود.
  • اگر لازم باشد بتواند رویداد های مختلف سیستم را مشخص کند. به طور مثال تاریخ و زمان افرادی که به ساختمان وارد می شوند.
  • اگر مدیریت نیازمند ارتباط از راه دور یا ارتباط به صورت محلی باشد، آن را میسر سازد.

با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر تا حد زیادی از بروز اشتباهات جلوگیری می شود. آماده کردن مشخصات و ویژگی های محصولات کار آسانی است اما در برخی موارد ممکن است خطاهایی به وجود آید، که باعث صرف هزینه شود. نگرانی که در این رابطه وجود دارد این است که اگر یک پروژه کامل شود، ممکن است، نصب و راه اندازی آن به درستی صورت نگیرد.

عمده ترین خطایی که در نظر گرفته نمی شود نوع قفلی است که برای دربی که کنترل می شود معمولا در نظر گرفته نمی شود.

منبع: مجله A&S