با رشد تعداد پرسنل سازمان ها، ثبت و محاسبه تردد های پرسنل و محاسبه کارکرد جهت پرداخت حقوق، پیچیده تر می شود. خصوصا زمانی که قوانین متعدد اداری و پرسنلی، علاوه بر قوانین کار و استخدامی کشور مد نظر باشند.

شرکت مهندسی طلوع، ارائه دهنده سیستم های کنترل دسترسی و سخت افزار های حضور و غیاب است؛ اما برای محاسبه کارکرد پرسنل و لحاظ نمودن مرخصی ها، ماموریت ها، شیفت ها و دیگر روال های اداری، نیاز به نرم افزار های حضور و غیاب هست که در این زمینه، با شرکت های مختلفی همکاری داریم. به لطف انعطاف سیستم های ارائه شده توسط شرکت مهندسی طلوع، امکان کار با شرکت های متعددی را در پروژه های مختلف داشته ایم که در زیر به چند شرکت خوش نام کشورمان در این حوزه اشاره می کنیم.

شرکت های زیر از همکاران خوب ما در حوزه نرم افزار های حضور و غیاب هستند که سابقه همکاری با آنها را در چند پروژه بزرگ داشته ایم. (عنایت دارید که مسؤولیت کیفیت و نحوه پشتیبانی از نرم افزار ها بر عهده هر یک از شرکت های معرفی شده می باشد)

چنانچه شما از تولید کنندگان نرم افزار های حضور و غیاب هستید، دست همکاری با شما را به گرمی می فشاریم. با ما تماس بگیرید.