شرکت مهندسی طلوع اقدام به نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد نفر با استفاده از تجهیزات BoomEdam در موزه سکه بانک‌سپه، یکی از غنی‌ترین و ارزشمندترین موزه‌های سکه در سطح خاورمیانه، نمود. در این پروژه، با استفاده از کارتهای بدون تماس، تردد روزانه افراد کنترل می گردد.

بعد از نزدیک شدن نفر به گیت ها اطلاعات از کارت به ریدر ارسال شده و بعد از اینکه با سیستم مطابقت داشت اقدام به باز شدن گیت ها می نماید.
این امر علاوه بر تسریع و تسهیل تردد به دلیل شناسایی دقیق  نفرات، موجب افزایش نظارت های حراستی میگردد. امکان گرفتن گزارش از ترددهای صورت گرفته و همنین مسدود کردن حق دسترسی از جمله قابلیت های نرم افزاری این سیستم می باشد.