تگ UHF EXTERIOR

تگ UHF EXTERIOR یک تگ پسیو است که برای کتترل تردد خودرو ها و با کمک ریدر uPass Target که قادر به قرائت تگ ها تا فاصله 10 متری است؛ مورد استفاده قرار می گیرد. تگ UHF EXTERIOR، یک تگ برچسبی tamper proof است. چیپ داخل این تگ در برابر اشعه های مضر UV حفاظت شده است.

تگ UHF EXTERIOR حتی برای خوردرو هایی که شیشه جلوی آن ها از جنس فلزی (تماما یا قسمتی) باشد؛  راه حلی مناسب محسوب می شود. هم چنین، این تگ آپشنی مناسب برای کنترل تردد دوچرخه ها، اسکوتر ها و موتور های گازی محسوب می شود.

مزایا:

  • قابلیت قرائت آن تا فاصله 10 متری از ریدر
  • کارکرد آن بر اساس تکنولوژی جدید بدون نیاز به باتری UHF؛(EPC Gen 2)
  • دارای قابلیت برچسبی، tamper proof و عبور نور

کاربرد ها:

  • کنترل تردد خودرو، دوچرخه، اسکوتر و موتور های گازی در محیط های سازمان ها، ساختمان ها، مجتمع های مسکونی

لینک ها:

دانلودها: