اولین سامانه ثبت تخلف عبور و مرور فاز 4 پروژه ریلکام در جاده های  مواسلاتی استان خوزستان توسط شرکت مهندسی طلوع نصب شد. صبح روز پنجشنبه مورخ 95/03/27 و پس از دو روز آماده سازی بستر و تجهیزات مورد نیاز و هماهنگی های لازم با پلیس راهور ناجا و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان اولین سامانه ثبت تخلفات سرعت در مسیر اهواز به هفتکل در استان خوزستان نصب شد. لازم به ذکر است جمعا 31 سامانه در محورهای استان خوزستان توسط شرکت مهندسی طلوع نصب خواهد شد.

قابلیت های این سامانه برداشت سرعت لحظه ای خودروها ، ثبت سرعت متوسط خودروها، برداشت پلاک تمام وسایط نقلیه و ثبت آمار تردد به صورت شبانه روزی میباشد.