ردیابی خودروها (AVL – Automatic Vehicle Locationing)

دستگاه ردیاب خودرو ترمینالی است با ارتباط همزمان GPS و شبکه موبایل (GSM) که میتواند موقعیت متحرک شما (مثلا خودرو) را از ماهواره های GPS دریافت و این اطلاعات و تعدادی پارامترهای دیگر را از طریق شبکه موبایل (SMS یا GPRS یا 3G) منتقل نماید و بدین ترتیب شما میتوانید متحرک های خود را به راحتی ردیابی و در هر لحظه از موقعیت و وضعیت آنها مطلع شوید.

  • ردیابی خودرو
  • ردیابی کانتینر و اشیاء ارزشمند
  • مدیریت ناوگان
  • ترمینال ردیابی متحرک
  • سامانه اعلام خطر برای خودرو
  • سیستم های هوشمند خودرو و ارتباط آنها با مرکز
  • ردیابی اشخاص
  • ردیابی بیماران خاص و تماس ضروری با این افراد

 سیستم موقعیت یاب جهانی، جهت ثبت موقعیت جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد که شامل شبکه ای از 24 ماهواره GPS در گردش که در فاصله 11000 مایلی  و در شش مدار مختلف قرار گرفتهاند و در عرض 24 ساعت دو بار با سرعتی در حدود 108 مایل در ثانیه بر گرد زمین می­چرخند. گیرنده GPS، مکان یاب مورد استفاده در دستگاههای ردیاب متحرک است. این گیرنده جهت برآورد دقیق محل متحرک، باید حداقل سیگنالهای ارسالی از 3 ماهواره را دریافت نماید. این دستگاه، اطلاعات بدست آمده از ماهواره ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و موقعیت متحرک را محاسبه می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت مهندسی طلوع تماس بگیرید.