یکی از کاربردهای سیستم‌های کنترل دسترسی در صنعت بیمارستانی، جهت مدیریت و ساماندهی پارکینگ‌ها، کنترل افراد، مراجعین و پرسنل به بخش‌های خاص بیمارستان می‌باشد. اولین کاربردی که یک سیستم کنترل دسترسی در بیمارستان می‌تواند داشته باشد، مدیریت پارکینگ‌ها است. بسیاری از مواقع، بیمارستان‌ها با معضل جای پارک روبرو هستند، چرا که اجازه‌ی ورود خودروهای افراد مختلف به پارکینگ داده می‌‌شود. در نتیجه به دلایل مختلف مدیریت پارکینگ برای بیمارستان امری دشوار است. در بعضی موارد برای پزشکان، بیماران و پرسنل بیمارستان جای پارک وجود ندارد.
با توجه به این که فضای پارکینگ بیمارستان محدود است و باید به نحو احسن مدیریت و بهینه گردد، ورودی‌های بیمارستان‌ها عموماً به فناوری‌هایی خاص مجهز می‌شوند. به هر یک از خودروها تگ یا شناسه‌ای الصاق می‌شود و از فاصله‌ای حدود چهار متری شناسایی می‌گردد. اجازه‌ی ورود با توجه به سطح دسترسی خودِ خودرو و بر اساس شیفت کاری و موارد دیگر داده می‌شود.

لینک خبر را از اینجا بخوانید.