شرکت مهندسی طلوع در پانزده ام آبان 1395 با پشت سر گذاشتن 14 سال فعالیت پر فراز و نشیب و با کوله باری از تجربیات ارزشمند ، وارد پانزده امین سال فعالیت خود می شود .

شرکت مهندسی طلوع در سالهای اخیر با تدوین و اجرای برنامه های راهبردی و کسب تجربیات متعدد، گام در مرحله ی شکوفایی و تعالی نهاده ، و با تأکید بر اصول بنیادین خود که عبارتند از “صداقت”، “تعالی” و “کیفیت گرایی” ، “مشتری گرایی ” افق روشنی برای سال های پیش رو ترسیم نموده است.

امروز بر این باوریم که باید مستحکم تر از گذشته گام برداشته و فرهنگ سازمانی خود را ارتقاء بخشیم؛ باید فرایندهایمان را اصلاح کنیم، برنامه هایمان را روزآمد و ساختارهایمان را منطبق با خواست و نیاز مشتریانمان باز تعریف کنیم.
معتقدیم که باید چابک شویم و در منابع و مصارف خود تعادل ایجاد کنیم؛ رخوت، سستی و کاهلی را از کار و اندیشه مان زدوده و با تدبیر و نواندیشی، نگاهی مثبت و پر نشاط به کل امور داشته باشیم. باور داریم که رمز بقاء در شرایط سخت امروز اقتصاد ایران “بهره وری” است. و نیک می دانیم که بهره وری و چابک سازی و ایجاد نشاط سازمانی، با پرورش ایده های خلاقانه امکان پذیر است که برای تحقق آن سخت خواهیم کوشید .
در ادامه این مسیر پرامید به تلاش روزافزون شما عزیزان و نیز به حمایت و دعای خیر شما نیازمندیم.

14 امین سالگرد تولد شرکت مهندسی طلوع