شرکت مهندسی طلوع به عنوان مجری پروژه شناسایی مشتریان ویژه بانک صادرات انتخاب شد. در این پروژه با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، به ارائه راهکارهای شناسایی مشتریان جهت وفادارسازی هر چه بیشتر آنان در سیستم بانکی پرداخته خواهد شد. این سیستم قابلیت یکپارچه سازی با نرم افزارهای بانکی و استفاده همزمان شعب بانکی را فراهم می کند. همچنین سیستم های امتیازدهی به مشتریان و استفاده از انواع اپلیکیشن های موبایلی از دیگر قابلیت های این سیستم می باشد.

قرارداد شرکت مهندسی طلوع با بانک صادرات در اردیبهشت 95 منعقد گردید و به زودی شعب برتر این بانک در استان های مختلف به این سیستم تجهیز خواهند شد.