شرکت مهندسی طلوع با ارائه یک طرح فنی جامع، کاربردی و پیشنهاد تجهیزات نظارت تصویری با کیفیت در رقابت با شرکتهای متعدد، با بهترین پیشنهاد در مناقصه نصب و راه اندازی سامانه نظارت الکترونیک مجتمع آلومینا و معادن بوکسیت به عنوان برنده و مجری پروژه انتخاب گردید.

قرارداد شرکت مهندسی طلوع با آلومینای جاجرم در اردیبهشت 95 منعقد گردید و قرار است ظرف مدت 9 ماه عملیاتی گردد.

امروزه از این سامانه برای حفاظت و نظارت بر اماکن مهم، اماکن پرتردد و اماکن پرخطر استفاده می‌شود. با وجود این سیستم، امکان شناسایی  راحت تر فراهم خواهد بود. کارکرد دیگر سامانه‌های مداربسته، کارکرد نظارتی است. امروزه مدیران زیادی بوسیله این سیستم‌ها بر کار نیروهای خود نظارت دارند.