بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امروز در حالی به کار خود پایان داد که مدیر منطقه خاورمیانه شرکت Nedap همراه با هیاتی بلند پایه از مقامات اقتصادی هلند که به ایران سفر کرده بودند از غرفه شرکت مهندسی طلوع در نمایشگاه بازدید نمودند.

شرکت مهندسی طلوع طی برگزاری نمایشگاه پذیرای علاقه مندان زیادی بود که خواهان سیستم های کنترل تردد برای سازمان، شرکت و .. خود بودند.