مقاله زیر که توسط Mark Vickers و Daryn Flynn، مدیران توسعه کسب و کار ندپ نوشته شده است به شما پنج مرحله برای انتخاب یک سیستم کنترل دسترسی که مطابق با نیازهای کسب و کار شما (نه فقط در حال حاضر، بله برای 10 سال آینده می باشد) را نشان می دهد.

نرم افزار AEOS شرکت ندپ تنها نرم افزار مدیریت مبتنی بر امنیت است که به طور کامل ادغام سیستم کنترل دسترسی را با مدیریت و تشخیص نفوذ در سیستم دارا می باشد.

 این پنج مرحله در یک نگاه به شرح زیر میباشد:

  • تجزیه و تحلیل ریسک
  • چشم انداز بلند مدت سازمان شما
  • انتظارات شما از سیستم کنترل دسترسی
  • ایجاد یک طرح از الزامات سازمان شما
  • پیدا کردن یک تامین کننده مناسب

 این مقاله را می توانید از اینجا دانلود نمائید.