شرکت مهندسی طلوع شما را به بازدید از غرفه این شرکت (غرفه 536)  سالن 25C در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دعوت مینماید.

زمان: 16 الی 19 اردیبهشت 1395

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران