شرکت مهندسی طلوع به عنوان یکی از مجریان پروژه ثبت تخلف سرعت انتخاب شد. در قرارداد اصلی که توسط شرکت ریلکام ایرانیان برای وزارت راه انجام می شود، قرار است کلیه راه های اصلی کشور ظرف پنج سال به 3.000 دستگاه ثبت تخلف سرعت تجهیز شود.

از دستاوردهای این پروژه، افزایش چشمگیر ایمن راه های کشورمان و کاهش تلفات جاده ای می باشد.

قرارداد شرکت مهندسی طلوع با ریلکام در بهمن 94 منعقد گردید و مقرر است ظرف مدت 3 ماه عملیاتی گردد. شرکت مهندسی طلوع در این پروژه از آخرین تکنولوژی تشخیص سرعت راداری و پردازش تصویر توآمان بهره می برد و علاوه بر سرعت لحظه ای، سرعت متوسط را نیز محاسبه و به مرکز ارسال می نماید.