شرکت مهندسی طلوع به عنوان یکی از پیشگامان عرصه فناوری اطلاعات با طراحی و اجرای سامانه رأی گیری مجلس تلاش کرده است، گام مثبتی در جهت بهره گیری هر چه بیشتر خانه ملت از دانش و فناوری روز برداشته و به این نهاد سرنوشت ساز در راستای نیل به اهداف خویش خدمت رسانی نماید. در حال حاضر ایران جزو معدود کشورهایی است که در مجلس خود از سیستم رأی گیری هوشمند استفاده می کند.

بکارگیری تکنولوژی RFID در خانه ملت امکان بهرمندی از فرآیندهای روز دنیا و حصول نتایج را با سرعت، دقت و امنیت بیشتر برای نمایندگان مردم فراهم نموده است. با استفاده از این سامانه هر نماینده به وسیله اثر انگشت به سیستم معرفی می شود و در آغاز هر رأی گیری با استفاده از اثر انگشت منوی مربوط به رأی گیری برای هر نماینده فعال می شود و نمایندگان محترم می توانند رأی خود را اعلام کنند.

سامانه رأی گیری طراحی شده توسط مهندسین شرکت طلوع پس از انجام هر رأی گیری امکان مشاهده تعداد آراء موافق، مخالف یا ممتنع مأخوذه را از طریق نمایشگرها فراهم می کند، ضمن اینکه امکان دریافت گزارشهای آماری متفاوتی را نیز در اختیار نمایندگان و ریاست مجلس قرار می دهد.